Đặt website NJC làm trang chủ
Đăng nhập Tài Khoản | Đăng Ký | Giỏ Hàng
Sản Phẩm
Tư Vấn
Download
Link Site
Địa Điểm Giao Dịch
  • Thống Kê Truy Cập
  • Lượt truy cập:
  • Số người online:
Tin tức NJC
04/02/2009 11:00:38
Thu phí chuyển nhượng, tách, phong tỏa và đổi cổ phiếu
                                                      

CÔNG TY CPTM VBĐQ PHƯƠNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

912-914-916 Nguyễn Chí Thanh, P.4, Q.11

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02 /TB-HĐQT/ 2009

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2009

THÔNG BÁO
(V/v: Thu phí chuyển nhượng, phong tỏa và đổi cổ phiếu)
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CPTM vàng bạc đá quý Phương Nam.
               - Căn cứ Biên bản họp ngày 22 tháng 07 năm 2009 của HĐQT
Công ty CPTM vàng bạc đá quý Phương Nam./.

            Nay Công ty CPTM vàng bạc đá quý Phương Nam trân trọng thông báo đến
 Quý cổ đông những quy định về thu phí chuyển nhượng, phong tỏa và đổi sổ
cổ phần của Công ty như sau:
             1. Lệ phí chuyển nhượng cổ phiếu là: 0.2% nhưng tối thiểu là 50.000đ.
            2. Lệ phí phong tỏa là: 50.000đ/01 lần phong tỏa
           3. Lệ phí đổi sổ cổ phần theo nhu cầu là: 50.000đ/01 lần.
      Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 27 / 07/ 2009
     Mức phí này sẽ thay đổi tùy thuộc từng giai đoạn theo quyết định của Hội
đồng quản trị.
       Rất mong nhận được sự ủng hộ và hợp tác của Quý cổ đông.

             Trân trọng kính chào!

                                                                                        TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                      CHỦ TỊCH
                                                                                                       (Đã ký)

                                                                                            NGUYỄN VĂN TRINH

 
NJC

Các bài viết liên quan


  Sàn Giao Dịch Vàng NJC
Giá Vàng Trực Tuyến
Giá Vàng tại NJC
Cập nhật : 9/26/2018 8:34:24 AM 26/09/2018 08:34:24
ĐVT : ngàn đồng/1 lượng

Loại Mua vào Bán ra
NJC 34,320 34,850
SJC 36,430 36,550
18K 24,330 26,330
24K 34,320 34,850
Giá Ngoại Tệ
Cập nhật : 2/4/2015 2:45:09 PM 04/02/2015 14:45:09
ĐVT : đồng

Loại Mua vào Bán ra
USD
Tìm kiếm sản phẩm
Tìm kiếm từ khóa
Đăng nhập vào tài khoản
ID:
Mật khẩu:
Bạn đã quên mật khẩu?