Đặt website NJC làm trang chủ
Đăng nhập Tài Khoản | Đăng Ký | Giỏ Hàng
Sản Phẩm
Tư Vấn
Download
Link Site
Địa Điểm Giao Dịch
  • Thống Kê Truy Cập
  • Lượt truy cập:
  • Số người online:
Tin tức NJC
24/07/2009 13:58:35
Thông báo đổi cổ phiếu

CÔNG TY CPTM VBĐQ PHƯƠNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

912-914-916 Nguyễn Chí Thanh, P.4, Q.11

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01 /TB-HĐQT/2009

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2009


THÔNG BÁO
(Thu đổi cổ phiếu cũ để chuyển sang hình thức
Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần)

                Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CPTM VBĐQ PHƯƠNG NAM

        - Căn cứ Luật chứng khoán 70/2006/ QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006.
        - Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty CPTM VBĐQ Phương Nam.
        - Căn cứ biên bản số 06/BBH-HĐQT.2009 ngày 22 /07 /2009 của Hội đồng quản trị Công ty CPTM VBĐQ Phương Nam về việc thu đổi cổ phiếu cũ để chuyển sang hình thức ghi sổ “Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần”.
        Nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho Cổ đông trong việc chuyển nhượng cổ phần, Hội đồng Quản trị Công ty CPTM VBĐQ Phương Nam xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc Công ty CPTM VBĐQ Phương Nam thực hiện thu đổi toàn bộ cổ phiếu cũ hiện Cổ đông đang nắm giữ để cấp cho Cổ đông sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

        Thời gian thực hiện:

  •    Ngày bắt đầu thu đổi cổ phiếu: T
  •    Từ ngày 27 / 07 /2009 đến ngày 27 /08 /2009.
  •     Việc chuyển đổi cổ phiếu này công ty sẽ không tính phí.
  •     Ngày trả Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho Cổ đông: Hội đồng quản trị sẽ có thông báo trên Website:www.njc.com.vn và gửi thư đến địa chỉ của Cổ đông.

        Địa điểm thực hiện :
      Bộ phận Quản lý Cổ phần – Cổ phiếu Công ty CPTM VBĐQ Phương Nam.
     Địa chỉ :912-914-916 Nguyễn Chí Thanh, P.4,Q.11, TP.HCM.
     Điện thoại :( 08 ) 54051820 (ext 15) Fax:(08) 54051823.

    Trân trọng thông báo.

                                                                                  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                CHỦ TỊCH
                                                                                                ( Đã ký)

                                                                                         NGUYỄN VĂN TRINH

NJC

Các bài viết liên quan


  Sàn Giao Dịch Vàng NJC
Giá Vàng Trực Tuyến
Giá Vàng tại NJC
Cập nhật : 9/26/2018 8:34:24 AM 26/09/2018 08:34:24
ĐVT : ngàn đồng/1 lượng

Loại Mua vào Bán ra
NJC 34,320 34,850
SJC 36,430 36,550
18K 24,330 26,330
24K 34,320 34,850
Giá Ngoại Tệ
Cập nhật : 2/4/2015 2:45:09 PM 04/02/2015 14:45:09
ĐVT : đồng

Loại Mua vào Bán ra
USD
Tìm kiếm sản phẩm
Tìm kiếm từ khóa
Đăng nhập vào tài khoản
ID:
Mật khẩu:
Bạn đã quên mật khẩu?