Đặt website NJC làm trang chủ
Đăng nhập Tài Khoản | Đăng Ký | Giỏ Hàng
Sản Phẩm
Tư Vấn
Download
Link Site
Địa Điểm Giao Dịch
  • Thống Kê Truy Cập
  • Lượt truy cập:
  • Số người online:
Tin tức NJC
21/11/2008 09:51:54
Thông Báo chốt danh sách Cổ Đông
                                                 
                                               THÔNG BÁO 
                
                (V/v chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức năm 2008 )


  Kính gửi:  Quý Cổ Đông Công ty CPTM Vàng Bạc Đá Quý Phương Nam

            - Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

            - Căn cứ vào Điều lệ của Công ty CPTM vàng bạc đá quý Phương Nam.

Nay Công ty CPTM Vàng Bạc Đá Quý Phương Nam trân trọng thông báo đến Quý Cổ Đông về việc chốt danh sách hưởng cổ tức năm 2008 như sau:
 

- Ngày chốt danh sách chi trả cổ tức cuối cùng: ngày 31/12/2008

- Để việc thực hiện quyền hưởng cổ tức tiến hành thuận lợi, đạt kết quả tốt. Đề nghị Quý Cổ Đông có nhu cầu chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Công Ty xin vui lòng làm thủ tục không quá ngày 31/12/2008.

- Mọi tranh chấp của Cổ Đông liên quan đến quyền hường cổ tức diễn ra sau ngày 31/12/2008 công ty sẽ không giải quyết.

            
                        

Trân trọng kính chào!

                                                                                        TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                    CHỦ TỊCH 

                                                                                                       (Đã Ký)

                                                                                          NGUYỄN VĂN TRINH

NJC

Các bài viết liên quan


  Sàn Giao Dịch Vàng NJC
Giá Vàng Trực Tuyến
Giá Vàng tại NJC
Cập nhật : 9/26/2018 8:34:24 AM 26/09/2018 08:34:24
ĐVT : ngàn đồng/1 lượng

Loại Mua vào Bán ra
NJC 34,320 34,850
SJC 36,430 36,550
18K 24,330 26,330
24K 34,320 34,850
Giá Ngoại Tệ
Cập nhật : 2/4/2015 2:45:09 PM 04/02/2015 14:45:09
ĐVT : đồng

Loại Mua vào Bán ra
USD
Tìm kiếm sản phẩm
Tìm kiếm từ khóa
Đăng nhập vào tài khoản
ID:
Mật khẩu:
Bạn đã quên mật khẩu?