Đặt website NJC làm trang chủ
Đăng nhập Tài Khoản | Đăng Ký | Giỏ Hàng
Sản Phẩm
Tư Vấn
Download
Link Site
Địa Điểm Giao Dịch
  • Thống Kê Truy Cập
  • Lượt truy cập:
  • Số người online:
Tin tức NJC
05/06/2009 15:49:34
Thông Báo Nhận Cổ Tức
 

CTY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHƯƠNG NAM                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

912-914-916 Nguyễn Chí Thanh, P.4, Q.11                             –­—

                          Số: ________/TB-2009 TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2009

THÔNG BÁO

(V/v nhận cổ tức năm 2008)

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công Ty CPTM Vàng Bạc Đá Quý Phương Nam

Công ty CPTM Vàng Bạc Đá Quý Phương Nam trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc chia cổ tức năm 2008, như sau:

1. Ngày chốt danh sách Cổ đông nhận cổ tức: Ngày 31/12/2008.

2. Tỷ lệ trả cổ tức: 5%/mệnh giá. Thời gian tính từ ngày 01/01/2008 đến ngày 31/12/2008.

3. Ngày chi trả cổ tức: Từ ngày 25tháng 06 năm 2009 đến ngày 25 tháng 07 năm 2009.

4. Địa điểm chi trả cổ tức: Tại phòng Kế toán Công ty CPTM Vàng Bạc Đá Quý Phương Nam - địa chỉ 912-914-916 Nguyen Chí Thanh, P.4, Q.11, Tp.HCM. ĐT: (08) 54051820.

5. Thủ tục nhận cổ tức:

5.1 Nhận trực tiếp:

- Cổ đông là cá nhân: Khi đến nhận cổ tức mang theo bản chính CMND. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền được Công chứng hoặc Chứng thực của cơ quan có thẩm quyền; bản chính CMND của người được ủy quyền; bản sao CMND của người ủy quyền.

- Cổ đông là tổ chức: Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp lên nhận. Trong trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hoặc giấy giới thiệu của người đại diện theo pháp luật.

5.2 Nhận bằng chuyển khoản:

Để thuận tiện cho các Cổ đông đã mở tài khoản, Công ty sẽ chi trả cổ tức qua tài khoản. Đề nghị các Cổ đông (có nhu cầu) thông báo cho Công ty được biết các thông tin dưới đây và Gửi đến Công ty NJC bằng đường bưu điện (chuyển phát nhanh) theo địa chỉ trên.

- Cổ đông là cá nhân: Họ tên; Số CMND, ngày cấp, nơi cấp; Số Cổ phần sở hữu; Địa chỉ thường trú; Địa chỉ liên lạc; Số điện thoại liên lạc; Số tài khoản; Ngân hàng mở tài khoản; ký và ghi họ tên.

- Cổ đông là tổ chức: Giấy đề nghị chuyển khoản, ghi rõ số tài khoản tại Ngân hàng, tên đơn vị thụ hưởng; Số Cổ phần sở hữu; Người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu.

Trân trọng kính chào.

Xin download mẫu tại đây

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN TRINH


Các bài viết liên quan


  Sàn Giao Dịch Vàng NJC
Giá Vàng Trực Tuyến
Giá Vàng tại NJC
Cập nhật : 9/26/2018 8:34:24 AM 26/09/2018 08:34:24
ĐVT : ngàn đồng/1 lượng

Loại Mua vào Bán ra
NJC 34,320 34,850
SJC 36,430 36,550
18K 24,330 26,330
24K 34,320 34,850
Giá Ngoại Tệ
Cập nhật : 2/4/2015 2:45:09 PM 04/02/2015 14:45:09
ĐVT : đồng

Loại Mua vào Bán ra
USD
Tìm kiếm sản phẩm
Tìm kiếm từ khóa
Đăng nhập vào tài khoản
ID:
Mật khẩu:
Bạn đã quên mật khẩu?