Đặt website NJC làm trang chủ
Đăng nhập Tài Khoản | Đăng Ký | Giỏ Hàng
Sản Phẩm
Tư Vấn
Download
Link Site
Địa Điểm Giao Dịch
  • Thống Kê Truy Cập
  • Lượt truy cập:
  • Số người online:
Tin tức NJC
19/05/2009 09:46:37
Danh Mục Tài Liệu ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2009
Danh Mục Tài Liệu ĐHĐCĐ Thường Niên Lần thứ 2.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHƯƠNG NAM

912-914-916 Nguyễn Chí Thanh, Phường 4, Quận 11, Tp.Hồ Chí Minh

(08) 54051820 – 54051822 Fax: (08) 54051823

DANH MỤC TÀI LIỆU

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 2.

 

1.  Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 2 của Công ty CPTM VBĐQ Phương Nam (download).

2.  Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 2 . của Công ty CPTM VBĐQ Phương Nam (download).

3. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 2 của Công ty CPTM VBĐQ Phương Nam (download).

4.  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 (download).

5.  Báo cáo tài chính năm 2008 (đã được kiểm toán bởi công ty AASCS) sẽ được (cung cấp tại đại hội).

6.  Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2008 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2009 (cung cấp tại Đại hội).

7.  Hoạt động của Ban kiểm soát và thẩm tra tình hình tài chính năm 2008 (cung cấp tại Đại hội).

8.  Tờ trình về việc trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2008 (cung cấp tại Đại hội).

9.  Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT năm 2008 và phương án chi trả thù lao cho HĐQT năm 2009. (cung cấp tại Đại hội).

10.  Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 2 của Công ty CPTM VBĐQ Phương Nam. (cung cấp tại Đại hội).

11.  Các biểu mẫu.

 

NJC

Các bài viết liên quan


  Sàn Giao Dịch Vàng NJC
Giá Vàng Trực Tuyến
Giá Vàng tại NJC
Cập nhật : 9/26/2018 8:34:24 AM 26/09/2018 08:34:24
ĐVT : ngàn đồng/1 lượng

Loại Mua vào Bán ra
NJC 34,320 34,850
SJC 36,430 36,550
18K 24,330 26,330
24K 34,320 34,850
Giá Ngoại Tệ
Cập nhật : 2/4/2015 2:45:09 PM 04/02/2015 14:45:09
ĐVT : đồng

Loại Mua vào Bán ra
USD
Tìm kiếm sản phẩm
Tìm kiếm từ khóa
Đăng nhập vào tài khoản
ID:
Mật khẩu:
Bạn đã quên mật khẩu?